S 0024

S 0024
Apothekerspot
Veel van deze apothekerspotten (Albarello's) zijn
in historche apotheken nog aanwezig. Hoogte 2,5 cm

Dispensng jar
Many of these jars )Albarello┬┤s' are
still present in historical farmacies.
Height 2,5 cm.

Op aanvraag wordt een prijslijst toegezonden.
Pricelist will be sent on request.