S 0096

S 0096
Bloempagode
Naar voorbeeld uit 1670.
Bestaat uit een sokkel beschilderd met vogels
en bloemenboeketten. Op de sokkel rusten
vijf afzonderlijke bakjes en een top.
Hoogte 10 cm

Flower pagode
Nr.: S 0096
After an example from 1670. The base
shows a decoration with birds and
flowers. On the bvase are five
separate boxes and a top.
Height: 10 cm.

Op aanvraag wordt een prijslijst toegezonden.
Pricelist will be sent on request.